IN MEMORIAM

Kees van der Horst


Molenvriend Kees van der Horst uit Scheemda is op de leeftijd van bijna 87 jaar overleden. De herdenkingsceremonie was op dinsdag 7 maart. Kees was een plezierige, vriendelijke, bescheiden man die graag op bezoek kwam bij de molens in de regio. Hij was kenner bij uitstek van de Zaanse molens, vele jaren bestuurslid van de Molenstichting Oldambt en secretaris van de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens, redacteur van de oude Zelfzwichter, het molenblad van de vereniging. Hij bezat een unieke verzameling molenfoto’s en ander beeldmateriaal, boeken, en dergelijke, van molens, die veelvuldig werden gebruikt voor foto’s in de Zelfzwichter. Het was altijd een plezier om bij hem op bezoek te gaan om zijn verzameling te bewonderen. We zullen hem missen.

Grieto de VriesIN MEMORIAM

Molenaar Enkie Kok overleden

Op 14 januari 2017 overleed Enkie Kok (30 mei 1947). Enkie, molenaar op Veldkamp’s Meuln te Bellingwedde, deed in 1996 met succes examen op de molen in Enumatil. Hij was echter al veel langer actief voor de Groninger molens. Zo was Enkie sinds 1987 lid van de Molenwerkgroep. Nadat Geert Nieman in Veelerveen (overleden in 2009) was gestopt met het malen van spekkedikkenmeel, lukte het Enkie het recept te ontdekken en maalde jarenlang een voorraadje ervan dat in de regio werd verkocht. Tijdens de nieuwjaarsvisite van de molenwerkgroep had Enkie altijd een hele stapel spekkedikken bij zich. Zoals een molenaar het formuleerde: “Enkie staat in mijn geheugen als serieuze, maar wel goedlachse man, die als één van de weinige gediplomeerd molenaars zeer regelmatig de theorieochtenden bezocht.”


Drie molenaars gehuldigd!
Burgemeester Smit van de gemeente Oldambt overviel Gerda Koster-Westervaarder, Bé Oomkens en Klaas Strijk volkomen, toen hij op dinsdagochtend 26 april rond 11:00 uur, tezamen met familieleden van de molenaars en andere genodigden, molen Edens in Winschoten betrad. De mulders zaten daar in afwachting van de interviewer van de Zelfzwichter. Dat was namelijk de reden dat zij naar de molen waren gekomen. Het liep anders. Ook de pers was aanwezig om verslag te doen van deze bijzondere gebeurtenis. Gerda, Bé en Klaas zijn vanaf nu Lid in de orde van Oranje Nassau.


foto: Joep Gründemann, van links naar rechts Bé Oomkens, Gerda Koster, Klaas Strijk
IN MEMORIAM

Lammert Groenewold overleden

Op 22 januari is molenliefhebber in hart en nieren, Lammert Groenewold overleden. Wij hebben hem gekend als moleninstructeur, bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de Groninger molens en de Slochter Molenstichting, redactielid van de Zelfzwichter, maker van fantastische inspirerende molentekeningen, maar bovenal enthousiast molenaar!
Veel Groninger molens staan in de rouw.
Wij zullen hem missen en wensen de familie veel sterkte.


Lintje voor Jan Knegt uit Onderdendam
Vanaf 12 december van 2014 is Jan Knegt, vrijwillig molenaar op de molens De Zilvermeeuw bij Onderdendam, De Palen in Westerwijtwerd en de Wilhelmina in Noorderhoogebrug, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Knegt, die de koninklijke onderscheiding ontving uit handen van de locoburgemeester van de gemeente Bedum, is al veertig jaar actief als vrijwillig molenaar, eerst in de provincie Gelderland en vanaf 2006 voor molens in de provincie Groningen.
De uitreiking van de onderscheiding had plaats in restaurant 'In de Molen' aan de Uiterdijk in Onderdendam, tijdens een receptie die hem aangeboden werd door de Molenstichting Hunsingo.
Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.


IN MEMORIAM

Vrijwillig molenaar L.E.Buiskool overleden
Een van de vrijwillige molenaars van het eerste uur in Oost-Groningen, de heer L.E.Buiskool, is 3 september jl op de leeftijd van bijna 96 jaar overleden.
In het najaar van 1974 begon hij met de opleiding en slaagde in mei 1977.
Hij was lange jaren voorzitter van de Molenwerkgroep Oost-Groningen en heeft als instructeur een groot aantal van de huidige vrijwilligers opgeleid.
Lichamelijk ongemak en huiselijke omstandigheden dwongen hem destijds te stoppen.
De crematie vond plaats op 9 september.


Oud-voorzitter Stichting De Groninger Molen Joop Postma overleden
Op 27 juli overleed te Harderwijk Joop Postma. Postma was vanaf de oprichting van de Stichting De Groninger Molen in 1986 lid van het Dagelijks Bestuur, van 1991 tot 1994 bekleedde hij het voorzitterschap van deze stichting.
Als burgemeester van Winschoten, in die tijd een belangrijke moleneigenaar in de provincie, verklaarde hij zich in 1986 bereid zitting te nemen in het bestuur van de nieuwe molenstichting, die alle moleneigenaren verenigde en de voorganger was van het Groninger Molenhuis.
Medebestuursleden herinneren zich de prettige wijze waarop hij de vergaderingen leidde. Tijdens zijn voorzitterschap was het provinciaal monumentenbeleid een belangrijk item: de provincie publiceerde de monumentennota ‘Niet om het monument alleen’, waarmee de subsidie voor onderhoud van monumenten totaal afgeschaft zou worden. De heer Postma heeft zich steeds volledig ingezet voor het behoud van de Groninger monumentale molens. Wij zijn hem daar dankbaar voor zijn bijdrage aan het molenbehoud in Groningen en wensen zijn familie veel sterkte bij dit verlies.
De rouwkaart.


In memoriam Johan Bruins Slot
Op 14 februari 2014 overleed op 68-jarige leeftijd de heer J.P.H. Bruins Slot, burgemeester van de voormalige gemeenten Adorp en Ulrum . Johan Bruins Slot heeft in de jaren ’80 en ’90 een belangrijke rol gespeeld in het behoud van monumentale Groninger molens. Hij was in 1987 als burgemeester nauw betrokken bij de restauratie van molen Eureka in Wetsinge. Door een financiële bijdrage uit eigen zak heeft hij er voor gezorgd dat deze restauratie tot een goed einde is gebracht. In 1988 werd Bruins Slot lid van de Commissie Molenbehoud Algemeen van de in 1986 opgerichte Stichting De Groninger Molen. In die functie hebben zijn collega-commissieleden hem leren kennen als een warme persoonlijkheid, die zich jarenlang met grote betrokkenheid heeft ingezet voor het molenbehoud in de provincie. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.


Molenaar Geert Hendrik Spoelman overleden
Op 4 februari 2014 overleed, een dag na zijn 87ste verjaardag, Geert Hendrik Spoelman. Dat Geert Spoelman molenaar werd, was niet zo verwonderlijk. Vader Hendrik Spoelman was vanaf 1934 eigenaar van molen Hollands Welvaart in Mensingeweer en Geert nam het stokje eind jaren zestig over. Geert Spoelman woonde naast de molen en kon daarom de molen goed in de gaten houden. Als de molen in het weekend draaide, zette hij zijn stoel voor de ramen van zijn huis en zat de hele middag te kijken hoe “zijn” molen draaide. Geert Spoelman is op 8 februari begraven op de begraafplaats in Mensingeweer.


Lief en Leed in 2013

Lief en Leed in 2012

Lief en Leed in 2011

Lief en Leed in 2010