ANBI

Nieuwe voorwaarden ANBIís per 1 januari 2014
Instellingen die bij de Belastingdienst geregistreerd staan als algemeen nut beogende instelling (ANBI), dienen vanaf 1 januari 2014 te voldoen aan nieuwe regelgeving. Nieuwe voorwaarden moeten het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector bevorderen.
Instellingen met een ANBI-status moeten verschillende gegevens openbaar maken via een internetsite. Instellingen die daarover niet beschikken, mogen dit ook via een brancheorganisatie doen.

De gegevens die openbaar gemaakt moeten worden zijn:
 • de naam
 • het RSIN of het fiscaal nummer
 • de contactgegevens
 • de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden (tenzij daarvoor ontheffing is verleend vanwege een reŽel veiligheidsrisico)
 • het beleidsplan
 • het beloningsbeleid
 • de doelstelling
 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiŽle verantwoording


  ANBI-gegevens Erfgoedpartners