Een digitale Zelfzwichter
Het tweede nummer van de Zelfzwichter is digitaal, een primeur in de geschiedenis van dit tijdschrift, met tal van links naar filmpjes en websites.

Speciaal voor dit nummer is bijvoorbeeld door een erfgoedjuf een volksverhaal opgenomen, waarbij de molen Joeswert in Feerwerd figureert als decor. Ook in dit nummer artikelen rond het jaarthema kijken over de grens. Het hoofdartikel vertelt over molens die verhuisden van Groningen naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Molenbouwer Molema uit Heiligerlee heeft veel opdrachtgevers buiten de provincie Groningen. In het artikel aandacht voor de Rügenwalder Mühle, die Molema voor een Rügenwalder vleesbedrijf bouwde. In ‘Een Groninger molen aan de Mississippi’ reizen we figuurlijk af naar Fulton in de Verenigde Staten van Amerika. De Museale molenvondst richt de schijnwerper op een schilderij van twee houtzaagmolens van de hand van de onlangs overleden tekenaar Jan Kruis. Molentypes over de grens belicht deze keer een watermolen in Limburg. Kortom: weer een blad boordevol interessante artikelen. Het derde nummer van de Zelfzwichter verschijnt in september.
Groninger Molenweekend 2017
Op 10 en 11 juni is er weer volop gelegenheid om de Groninger molens niet alleen in het landschap te bewonderen, maar ook van dichterbij te verkennen. Het merendeel van de molens in de provincie Groningen heeft tijdens het jaarlijkse Groninger Molenweekend de deuren voor het publiek geopend. Afhankelijk van het weer zullen de meeste molens in werking zijn en daarnaast hebben de vrijwilligers op de molen verschillende activiteiten georganiseerd. Het thema dit jaar is ‘Beestenboel’. Veel onderdelen in een molen zijn vernoemd naar dieren. En sommige molens hebben zelfs een dierennaam. Is het gemakkelijk een element in de molen met een dierennaam te herkennen?
Deelnemende molens
Persbericht

Lesmogelijkheid in het Westerkwartier
Vanaf 1 maart 2017 kunnen leerlingen ook in het Westerkwartier terecht voor de opleiding tot vrijwillig molenaar. Het Gilde heeft Theo Kerkhoff, molenaar van het zeskant in Niebert, met ingang van die datum aangesteld als assistent-instructeur. Hij zal voorlopig de lessen verzorgen onder eindverantwoording van Jan Kugel, instructeur uit Winschoten. Theo en Jan hebben voorafgaand een goed gesprek gehad en zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet.

De afdeling Groningen van het Gilde ziet hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling gaan in haar streven een goede geografische spreiding van lesmogelijkheden voor de opleiding van vrijwillige molenaars te realiseren.
Molenfonds van start gegaan
De vereniging De Hollandsche Molen heeft een Molenfonds in het leven geroepen. Doel is om ervoor te zorgen dat er meer geld beschikbaar komt voor molenonderhoud.
Moleneigenaren kunnen op twee manieren een beroep doen op het Molenfonds. Zij kunnen gebruikmaken van het speciale crowdfundingplatform op www.molenfonds.nl. Daarnaast kunnen eigenaren een aanvraag indienen voor de financiering van groot onderhoud of restauraties.
Lees meer...


Tweedehandsboeken te koop
Alle liefhebbers van molenboeken opgelet. Wilt u uw collectie aanvullen of zoekt u een passend cadeau voor een feestelijke gebeurtenis?
De lijst met tweedehandsboeken van het Molenarchief is vernieuwd. Belangstelling? Voor de meest recente informatie en voor bestellingen:
informeer bij het Groninger Molenarchief (molenarchief@groningermolenhuis.nl of (050) 313 00 52).


Heropening molen van de Groote Polder
Vrijdag 9 september was een belangrijke dag voor de mensen rond de molen van de Groote Polder in Slochteren. Die dag werd de molen, na restauratie, weer in gebruik genomen. De officiële handeling werd verricht door gedeputeerde Fleur Gräper (links op de foto) terwijl ook voor Joke Hazenberg en Stein en Reza Groenewold (midden op de foto) een belangrijke taak was weggelegd. Mario Post, bestuurder van Molenstichting Midden- en Oost-Groningen (MSMOG) spreekt hen en de andere aanwezigen toe.


Evaluatie Groninger Molenweekend 2016
Het molenaarsambacht: werelderfgoed?!
11 en 12 juni


Het Groninger Molenhuis evalueert ieder jaar bij de molenorganisaties het Groninger Molenweekend: hoe is het gegaan, aantal bezoekers, activiteiten op en rond de molen.
De opmerkingen en suggesties zijn waardevol en helpen ons bij de organisatie van volgende edities.

Er zijn dit jaar 20 ingevulde evaluatieformulieren teruggestuurd (dat is 30% van de deelnemende molens). Zaterdag waren 15 van deze molens geopend, zondag 12 (7 molens waren beide dagen open). Zaterdag ontvingen de geopende molens in totaal 288 bezoekers, zondag 233.
Er is een grote variatie in aantallen bezoekers: van 1-6 (zes molens) tot 250 (Bourtange).
Gemiddelde aantal bezoekers per molen: 19 (vorig jaar lag dat op 60).
(Foto: De Lopster Störmvogels traden op bij molen Stormvogel in Loppersum.)
lees meer

Molenaarsambacht genomineerd als immaterieel erfgoed
Het molenaarsambacht wordt genomineerd als immaterieel erfgoed. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten deze traditie voor te dragen bij UNESCO. De bewindsvrouw maakte dit op 25 november bekend op de krijtmolen d' Admiraal in Amsterdam.
De NRC besteedde in haar krant van 26 november aandacht aan deze nominatie. ‘Onze’ molenaar Johan van Dijk (De David/ Hollands Welvaart) komt hierin aan het woord.
Lees het artikel...


Erfgoeddag 2015
De Erfgoeddag 2015 was gesitueerd in en rond de Eemshaven met een ‘hoofdrol’ voor molen De Goliath en het kerkje van Oosteinde. De drone van Wilco Stollenga maakt prachtige luchtopnamen waarbij onder andere de grondboringen in het kader van ‘Wad een Workshop’ goed in beeld zijn gekomen.


Doe mee met de Molenacademie!
De Molenacademie van De Hollandsche Molen geeft cursussen die bedoeld zijn voor iedereen die zich actief met molens bezighoudt. De cursussen staan in het teken van kennis overdragen, inspireren, vaardigheden vergroten en netwerken.

De volgende cursussen worden aangeboden:
• Molen als publiekstrekker
• Molenbehoud in de praktijk
• Fondsenwerving
• Molenbiotoop
• Financiële aspecten

Om deelname aan een cursus te vereenvoudigen en u nog meer van dienst te zijn worden de cursussen op locatie gegeven. Hebt u belangstelling en heeft u minimaal 6 deelnemers, laat het DHM weten. In overleg met u wordt een datum vastgesteld en komen ze bij u langs.
Op de website van De Hollandsche Molen (www.molens.nl) vindt u meer informatie over de verschillende cursussen van de Molenacademie. U kunt ook contact opnemen met Nicole Bakker 020 623 87 03, n.bakker@molens.nl.


Jaarverslag 2015
Het inhoudelijk jaarverslag 2015 van Erfgoedpartners kunt hier raadplegen.


Nieuwe molenaars
Op 22 april 2015 deden Kenny Tolboom uit Veele en Albert Kalk uit Zuidlaren met goed gevolg examen voor het diploma vrijwillig molenaar van De Hollandsche Molen. Kenny heeft de opleiding gedaan op molen Dijkstra in Winschoten en Albert op molen De Vier Winden in Pieterburen. De examens zijn gehouden op korenmolen De Eendracht in Gieterveen.
Van harte proficiat!
Groningermolens.nl
Op de website www.groningermolens.nl is van alle bestaande molens in Groningen een eigen pagina te vinden. Elke molenpagina is voorzien van algemene gegevens van de molen, links naar andere websites en natuurlijk een recente foto. Momenteel zijn meer dan dertig molenpagina’s voorzien van gedigitaliseerde bestanden uit het Groninger Molenarchief, zoals documenten en foto’s. Het merendeel van de molenpagina’s bevat inmiddels een korte geschiedenis of een verhaal over de molen. De windmotoren, zoals Kikkoman in Kropswolde en De Putter in Foxhol, hebben ook een plaats gekregen op de website. De ‘nieuwe’ molens in de provincie, zoals Bakkers Meulentje in Slochteren en Oldambt in Heiligerlee, zijn eveneens voorzien van een eigen pagina.
Het aantal verdwenen molens met een eigen molenpagina wordt steeds verder uitgebreid.
Heeft u zelf nog informatie, verhalen of documenten over molens in Groningen, laat dit dan weten aan het Groninger Molenhuis via e-mail.


Restauratiesubsidie voor drie molens
De Provincie Groningen heeft de subsidieaanvraag voor de restauratie van drie molens gehonoreerd. Het gaat om korenmolen Eureka in Wetsinge van Molenstichting Winsum, korenmolen Wilhelmina in Groningen van Molenstichting Hunsingo en poldermolen Groote Polder in Slochteren van de Slochter Molenstichting. Met de drie aanvragen is een bedrag van bijna € 600.000,- gemoeid. Hiervan wordt € 378.164,- door de Provincie betaald en de rest door fondsen, sponsoren, gemeenten en de eigenaren. Het is momenteel niet verantwoord om met de Eureka te draaien en de verwachting is dat uitstel leidt tot onveilige situaties voor de omwonenden en tot schade aan het monument. Datzelfde geldt ook voor de Groote Polder. Het wiekenkruis is zo slecht dat besloten is niet langer met de molen te draaien. De Wilhelmina is de afgelopen jaren door giften van particulieren behoed voor een snelle aftakeling, maar herstel van de kap (inwatering) is noodzakelijk om het monument in goede staat te krijgen en te houden.
Persbericht


PowerPointpresentatie molens
Het Molenhuis heeft een PowerPointpresentatie laten maken over Groningen als molenprovincie. In 29 dia’s wordt een beeld geschetst van de veelzijdigheid van het molenbestand. De presentatie is onder andere gemaakt om gemeenten en andere overheden te informeren over het onderhoud van molens en het belang daarvan.
Download hier PowerPoint presentatie.
De presentatie is ook te zien als filmpje op ons YouTube kanaal.


Nieuwe voorwaarden ANBI’s per 1 januari 2014
Instellingen die bij de Belastingdienst geregistreerd staan als algemeen nut beogende instelling (ANBI), dienen vanaf 1 januari 2014 te voldoen aan nieuwe regelgeving. Nieuwe voorwaarden moeten het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector bevorderen.
Instellingen met een ANBI-status moeten verschillende gegevens openbaar maken via een internetsite. Instellingen die daarover niet beschikken, mogen dit ook via een brancheorganisatie doen. Zie Molenhuis - anbi op deze website.


Presentatie Project Molenbiotoop Groningen
Samen werken aan een frisse wind, een goede molenbiotoop

De presentatie van het project is gepubliceerd op ons YouTubekanaal. Klik hier om de presentatie te bekijken.


Over het donateurschap van het Groninger Molenhuis
Omdat er soms onduidelijkheid blijkt te bestaan over het beleid van het Groninger Molenhuis wat betreft toezending van het blad De Zelfzwichter willen we daar graag een toelichting op geven. Zie voor de toelichting de rubriek de Zelfzwichter.


Archieven raadplegen via internet
Tijdens de avond voor de Vrijwilligers op de Molen, voorafgaand aan het Groninger molenweekend 2010, werd de bruikleenoverkomst tussen het Groninger Molenhuis en de Groninger Archieven getekend.
Tegelijk werd getoond dat alle documenten van Groninger molens, die in 2009 naar de Groninger Archieven zijn overgebracht, nu ook via het internet zijn te traceren.
Om duidelijk te maken hoe dit in zijn werk gaat, heeft Bob Poppen een voorbeeld gemaakt, die vijf stappen omvat. Dit voorbeeld is in te zien op de pagina 'Trivia' op de website van Bob: www.bdpoppen.nl en staat meteen bovenaan.
De rechtstreekse link naar de voorbeeldpagina van de 'Documentatie Groninger molens' is: www.bdpoppen.nl/gra_dl.html