Aardbevingen en erfgoed
Er wordt op alle fronten hard gewerkt en druk nagedacht over de gaswinning, de mogelijke aardbevingen en de gevolgen voor de toekomst. Ook voor het cultureel erfgoed is dit van groot belang. Er zijn verschillende sporen waarop wordt gewerkt en die voor eigenaren van monumenten van belang zijn. Om u goed te kunnen informeren, proberen wij alle belangrijke informatie voor u beschikbaar te stellen. Dit doen wij via deze website en via onze digitale nieuwsbrief Erfgoedloper.

Hieronder vindt u het eindadvies van de kwartiermakers Pieter van Geel en Jacques Wallage ‘Aan tafel!’ Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten.
Dialoogtafel 'Aan Tafel'

Peter Breukink, directeur van Stichting Oude Groninger Kerken, heeft namens het cultureel erfgoed een agenda bij de voorzitters van de Dialoogtafel ingediend. In die agenda is een doorslaggevende rol voor de monumenteneigenaren weggelegd.
Dialoogtafel Noordoost Groningen

SOGK-methode voor herstel van aardbevingsschade

Persbericht: Erfgoedvereniging Heemschut maakt bezwaar tegen gasbesluit Groningenveld Minister Kamp

Brief Erfgoedvereniging Heemschut aan Minister Kamp

Bouwkundige Jur Bekooy over de aardbevingsschade: Het gebouw is altijd verliezer.